Enlighten Your lives with the Nur of Al Quran

Para 20

Juz 20 – أَمَّنْ خَلَقَ

Ayahs                                                                                                                     Translation Tafseer Notes
An Naml – النّمل
60-93 Presentation1
Al Qasas – القصص
1-21 Presentation1
22-46 Presentation1
47-88 Presentation1
Al Ankaboot – العنکبوت
1-15 Presentation1
16-44 Presentation1